• โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ชื่อย่อ                      ห.ว.

สีประจำโรงเรียน       สีฟ้า – สีบานเย็น
     สีฟ้า หมายถึง ความฝัน ความสงบ สันติภาพ ความมีน้ำใจ ยุติการทะเลาะเบาะแว้ง สร้างเพื่อนใหม่ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เสริมสร้างพลังทางใจ
     สีบานเย็น หมายถึง เป็นสีก่อให้เกิดความชุ่มชื่นและเบิกบานใจ อันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และปัญญา

ดอกไม้ประจำโรงเรียน              ดอกหางนกยูง