• โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 19 มิ.ย. 67
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ทั่วไป 30 พ.ค. 67
3 ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 26 มี.ค. 67
4 ประกาศโรงเรียนหัวถนนวิทยา เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปี 2566 ทั่วไป 9 ม.ค. 67
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 ทั่วไป 14 พ.ย 66
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั่วไป 9 ต.ค. 66
7 SAR โรงเรียนหัวถนนวิทยา ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 ก.ค. 66
8 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปี 2565 ทั่วไป 25 พ.ค. 66
9 นโยบายส่งเสริมสุขภาพ ทั่วไป 20 ก.พ. 66
10 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 8 ก.พ. 66
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ทั่วไป 8 ธ.ค. 65
12 sar โรงเรียนหัวถนนวิทยา ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 6 ส.ค. 65
13 รับสมัครครูอัตราจ้างเอกชีววิทยา ทั่วไป 3 พ.ค. 65
14 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ ทั่วไป 22 เม.ย. 65
15 แจ้งรายชื่อและกำหนดการมอบตัวนักเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยา วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ทั่วไป 6 เม.ย. 65
16 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ ทั่วไป 25 มี.ค. 65
17 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ทั่วไป 18 ธ.ค. 64
18 ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 28 ต.ค. 64
19 กำหนดการรับวัคซีน ของนักเรียนโรงเรียนหัวถนนวิทยา ทั่วไป 19 ต.ค. 64
20 ประกาศ เรื่อง กำหนดรับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ทั่วไป 25 มิ.ย. 64
21 ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
22 ประกาศ เรื่อง แจ้งการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 27 พ.ค. 64
23 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเปิดเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 26 พ.ค. 64
24 ประกาศ เรื่อง รายงานตัวนักเรียนระบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 19 พ.ค. 64
25 ประกาศ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทั่วไป 15 พ.ค. 64
26 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.1-ม.6 ทั่วไป 2 พ.ค. 64
27 ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่มีผลการทดสอบ GAT เชื่อมโยง ได้คะแนน 150 คะแนนเต็ม ทั่วไป 27 เม.ย. 64
28 ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการสอบและการมอบตัวนักเรียน ทั่วไป 25 เม.ย. 64
29 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาฯ ทั่วไป 25 มี.ค. 64
30 จดหมายข่าว 9 มี.ค. 2564 ทั่วไป 18 มี.ค. 64
31 จดหมายข่าว 10 มี.ค. 2564 ทั่วไป 18 มี.ค. 64
32 จดหมายข่าว 11 มี.ค. 2564 ทั่วไป 18 มี.ค. 64
33 จดหมายข่าว 12 มี.ค. 2564 ทั่วไป 18 มี.ค. 64
34 รับสมัคร นักฟุตซอล ชาย-หญิง ทั่วไป 25 ก.พ. 64
35 รับสมัครนักเรียน ทั่วไป 11 ก.พ. 64
36 รับสมัคร นักฟุตซอล ชาย-หญิง ทั่วไป 2 ก.พ. 64
37 จดหมายข่าว 27 มี.ค 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
38 จดหมายข่าว 11 พ.ค. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
39 จดหมายข่าว 27 มิ.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
40 จดหมายข่าว 3 ก.ค. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
41 จดหมายข่าว 30 ก.ค. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
42 จดหมายข่าว 31 ก.ค. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
43 จดหมายข่าว 5 ก.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
44 จดหมายข่าว 8 ก.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
45 จดหมายข่าว 14 ก.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
46 จดหมายข่าว 16 ก.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
47 จดหมายข่าว 17 ก.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
48 จดหมายข่าว 21 ก.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
49 จดหมายข่าว 22 ก.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
50 จดหมายข่าว 26 ต.ค. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
51 จดหมายข่าว 2 พ.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
52 จดหมายข่าว 17 พ.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
53 จดหมายข่าว 17 พ.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
54 จดหมายข่าว 18 พ.ย. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
55 จดหมายข่าว 2 ธ.ค. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
56 จดหมายข่าว 14 ธ.ค. 2563 ทั่วไป 2 ก.พ. 64
57 จดหมายข่าว 29 ม.ค.2564 ทั่วไป 30 ม.ค. 64
58 จดหมายข่าว 27ม.ค.2564 ทั่วไป 29 ม.ค. 64
59 ประกาศหยุดเรียน ทั่วไป 28 ม.ค. 64