• โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

บทเรียนออนไลน์ของครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูวรรณดี  น้ำฟ้า                  คลิก
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูหัสนัย  บุญชุ่ม                  คลิก

ครูวรวิทย์  ทองแดง               คลิก

ครูอนันชัย  นพพิบูลย์              คลิก
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูนนท์ฎัฏฐ์  จันทรเนตร                  คลิก