• โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ร่วมงานบุญวัดนามะตูม

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหัวถนนวิทยา ร่วมปลูกบัวแดงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และทอดผ้าป่าสมัคคี ครั้งที่ 37 ณ วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564