• โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์

รับสมัครนักเรียน ม.1
https://forms.gle/XsproVPiXMStQWUT7

รับสมัครนักเรียน ม.4
https://forms.gle/Sbz1v46wWkTBWNWUA


ให้นักเรียนดูประกาศรายชื่อและการแจ้งรายละเอียดในการมอบตัวได้ในวันที่ 7 เมษายน 2565
ทาง http://huathanon.ac.th/ และ Facebook : โรงเรียนหัวถนนวิทยา-พนัสนิคม
25 มี.ค. 65 | รับชม : 416 ครั้ง