• โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

 • โรงเรียนหัวถนนวิทยา
  69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

เตรียมความพร้อมเปิดเรียน

โรงเรียนหัวถนนวิทยาขอขอบคุณคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอพนัสนิคมร่วมกับเทศบาลตำบลกุฏิโง้ง ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิทให้กับทางโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน