ประชาสัมพันธ์


มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

*สำหรับให้นักเรียนศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน*รับชมย้อนหลังได้ที่ DLTV

อัพโหลดรูปนักเรียน Click here

โรงเรียนหัวถนนวิทยา
69 หมู่ 5 ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 038-472110 โทรสาร 038-472056